Політика обробки персональних даних


1. Загальні положення

Політика захисту та обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних сайту ФОП ШИШКІНА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА https://sizov.online/ (далі — Сайт).

1.1. Сайт ставить найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2. Політика Сайту щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Сайт отримує від користувачів, та яка підлягає захисту відповідно до положень закону.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3. Вебсайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://sizov.online/

2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів що забезпечують їх обробку;
2.5. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Сайт — особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними тощо;
2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певного чи визначеного Користувача;
2.9. Користувач — особа, що зареєструвалася на Вебсайті та отримує послуги, що надаються Сайтом, прийняла умови публічного договору;
2.10. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженому колу осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;
2.13. Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Права суб'єкта персональних даних, відповідно до ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних». Склад та зміст персональних даних.

3.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.
3.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
3.3. Доступ до своїх персональних даних.
3.4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.
3.5. Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
3.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
3.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
3.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого органу або до суду.
3.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
3.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.
3.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.
3.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.
3.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки
3.14. Сайт може обробляти такі персональні дані Користувача:
3.14.1. Прізвище, ім'я, по батькові.
3.14.2. Електронна адреса.
3.14.3. Номер телефону.
3.14.4. Інші дані, що Користувач надає Сайту з метою користування послугами Сайту.
3.15. Також на Вебсайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітики та інших).
3.16. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача:
- забезпечення надання Сайтом послуг Користувачам;
- надання консультацій та відповідей на запити Користувачів;
- повідомлення про послуги та пропозиції, які надаються Сайтом;
- забезпечення збереження, безпеки та пришвидшення роботи Сайту;
- інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів.
4.2. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Сайт обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Вебсайті. Заповнюючи відповідні форми й/або відправляючи свої персональні дані Сайту, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
5.2. Сайт обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Сайтом, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.1. Сайт забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.
6.3. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Сайту повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Сайту з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Сайт до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Сайту за допомогою електронної пошти.
8.2. Користувач приймає на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Сайту неповних та/або недостовірних і/або неактуальних персональних даних та/або персональних даних третіх осіб.
8.3. Будь-які вимоги Користувача, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Сайтом своїх зобов'язань перед Користувачем під час надання послуг відповідно до умов публічного договору. При цьому Сайт не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань.
8.4. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Сайту. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
8.5. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі інтернет за адресою https://sizov.online/privacy


РЕКВІЗИТИ

ФОП ШИШКІНА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА

Адреса: 65011, Україна, 65011, Одеська обл., місто Одеса, пров.Волзький, будинок 8, квартира 22

Телефони: +38(066)-088-05-03
Електронна пошта: valentinkafeo@gmail.com