ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про укладення договору про надання послуг


Цей документ (надалі — «Оферта») є офіційною публічною пропозицією фізичної особи-підприємця Шишкіна Валентина Сергіївна укласти договір на указаних нижче умовах (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України).

Договір укладається між вами (користувачем сайту, тобто замовником послуг, що пропонуються на Сайті, або ліцензіатом контенту, що опублікований на Сайті) (надалі – «Споживач») та мною - фізичною особою – підприємцем Шишкіна Валентина Сергіївна (код ЄДРПОУ 3166510447 , зареєстрований/а­­, номер запису про включення відомостей до ЄДР № 3166510447 , платник єдиного податку (надалі – «Виконавець»).


Прийняти пропозицію до укладення цього Договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена в послугах та ліцензіях Сайту.

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг.

Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. Терміни та визначення
1.1. Для цілей цього документа нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1.1.1. Споживач - дієздатна особа, яка має законне право вступати в договірні відносини, та погодилася з умовами цього Договору шляхом реєстрації на Сайті та користуванням Сайтом.
1.1.2. Вебінар - надання інформаційних послуг, що здійснюється за допомогою віддаленого доступу через мережу Інтернет, що проходить в режимі реального часу. Вебінар може проводитися у формі відео або аудіо трансляції, обміну повідомленнями, в інших формах. Вебінар може передбачати можливість здійснення зворотного зв'язку з особою, що надає інформаційні послуги.
1.1.3. Індивідуальне посилання - унікальна гіпертекстове посилання, що дозволяє отримати доступ до Продукту одноразово або обмежена кількість разів.
1.1.4. Інформаційний курс - сукупність інформаційних матеріалів (текстів, зображень, аудіозаписів, аудіовізуальних документів) в електронній чи паперовій формі та/чи інші матеріали та можливості, передбачені Продуктом.
1.1.5. Додаткові послуги - послуги, не включені в конкретний Інформаційний курс, або визначені Виконавцем як додаткові: індивідуальне (в тому числі дистанційне) консультування Споживача і т.п.
1.1.6. Продукт – об’єкт реалізації, який складається із інформаційного курсу та/чи певної кількості вебінарів та/чи особистих зустрічей з представниками виконавця та/чи масових заходів, обумовлених Виконавцем, навчальних і пізнавальних матеріалів певної тематики в будь-якій формі (аудіозаписи, відеозаписи, трансляції в режимі реального часу, інтерактивні матеріали тощо), які поширюються будь-якими каналами зв'язку. Вартість Продукту та конкретний перелік складових публікується на Сайті.
1.1.7. Сайт - сукупність програмного та апаратного забезпечення, що забезпечує публікацію для загального огляду інформації в мережі Інтернет і доступного за унікальною інтернет адресою https://sizov.online/ . Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, записану і читану за допомогою ЕОМ, доступ до якої забезпечується через мережу Інтернет.

1.1.8. Особистий кабінет - спеціалізований розділ Сайту або ресурс, доступний після авторизації з використанням логіна і пароля Споживача, в якому міститься інформація Споживача (дані Споживача, статистика і т.п.), матеріали вебінарів і Інформаційних курсів Споживача, механізми віддаленого взаємодії Сторін в рамках договору та керування вмістимим.
1.2. У Договорі можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.1. В цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним: в першу чергу - законодавством України, в другу чергу - на сайті Сервісу, потім - сформованим (загальновживаним значенням) в мережі Інтернет.


2. Предмет договору
2.1. Виконавець надає платні інформаційно-консультаційні послуги у вигляді організації та надання можливості особистої участі в онлайн та оффлайн заходах (вебінарах в режимі реального часу, в майстер-класах, тренінгах, курсах, інтенсивах, шоу, інших заходів подібного характеру, надалі «Заходи»), а також надає платні невиключні ліцензії на певний строк, які надають право доступу і ознайомлення з платним контентом у вигляді навчальних і пізнавальних матеріалів певної тематики в будь-якій формі (аудіозаписи, відеозаписи, трансляції в режимі реального часу, інтерактивні матеріали тощо), які поширюються будь-якими каналами зв'язку (надалі – «Контент»).
2.2 Перелік Послуг, Контенту, які повинні бути надані Виконавцем, способи їх надання визначаються в описі відповідного Заходу або Інформаційного курсу на Сайті. Вартість конкретного Інформаційного курсу, Заходу або Контенту визначена на Сайті або рекламних матеріалах.
2.3. Споживач, відповідно до умов даного договору здійснює оплату послуг, ліцензії Виконавця.
Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
2.4. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Споживач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
2.5. Споживач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у §4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

3. Вартість і опис послуг
3.1. Обсяг доступних Споживачу послуг залежить від придбаного Продукту (пакета послуг).
Якщо Споживач користується послугами або матеріалами, доступними в відкритих розділах сайту, він отримує тільки базову інформацію щодо необхідної тематики. У разі придбання платних послуг, Контенту, Споживач отримує розширену інформацію, а також доступ до платного контенту і платних сервісів сайту і Заходів, передбачених умовами відповідного Продукту. Споживач може придбати окремий Продукт (пакет послуг) за одноразову плату.
Деякі передплачені пакети послуг передбачають отримання доступу відразу до декількох сервісів і програм (курсів) навчання. Однак, якщо це не так, для отримання інформаційних матеріалів з інших курсів навчання, Споживачу необхідно придбати такі послуги окремо.
Деякі курси навчання мають на увазі самостійну роботу і виконання певних завдань (домашніх завдань), які є частиною процесу надання послуг.
Якщо Споживач не виконує домашні завдання, передбачені умовами відповідного Продукту, або виконує після строку, відведеного на їх виконання, то такий Споживач не отримує персонального зворотного зв’язку щодо такого домашнього завдання. В цьому випадку Послуги Виконавця вважаються наданими повністю і належним чином, та прийнятими Споживачем.
3.2. Вартість послуг або ліцензії публікується на сторінці замовлення послуг/ліцензії на Сайті або в електронних повідомленнях, які направляються Споживачу.
Остаточна вартість послуг або ліцензії у валюті платежу (грн) фіксується в виставленому Споживачеві рахунку, відображається на сторінці оплати послуг, а також в банківській виписці по картці.
3.3. Якщо Споживач зареєструвався на Сайті або оформив замовлення на пропоновані на Сайті послуги, або ж фактично користується послугами, контентом Виконавця, то Споживач погоджується з тим, що Виконавець може відправляти йому електронні листи, повідомлення та повідомлення, які містять рекламну інформацію: рекламні розсилки, інформацію про послуги і акції (або акції партнерів Виконавця) за номером телефону і електронній пошті, зазначеним Споживачем при реєстрації або оформленні замовлення. При необхідності, Споживач завжди може відмовитися від їх отримання.
Споживач повинен дотримуватися всіх умов Договору і правил надання послуг, з якими Споживачеві буде запропоновано ознайомитися при оформленні замовлення або в процесі користування послугами.
Споживач погоджується з тим, що він не буде брати участь в діяльності, яка порушує функціонування сайту, послуг або пов'язаних з ними серверів і мереж, а також діяльності, яка може паплюжити ділову репутацію Виконавця.
Споживач приймає на себе повну відповідальність за порушення своїх зобов'язань, обумовлених в цьому договорі, а також за всі наслідки цих порушень.

4. Умови надання Послуг
4.1. Під Послугами, що надаються Виконавцем, в залежності від вибору Споживачем Продукту, мається на увазі:
4.1.1. надання інформаційних послуг шляхом надання доступу до Заходів, зокрема, але не виключно вебінарів, курсів, майстер-класів, лекцій, консультацій тощо;
4.1.2. надання інформаційних послуг шляхом передачі Споживачеві Інформаційного курсу в електронному вигляді
4.1.3. індивідуальні онлайн чи оффлайн зустрічі представників Виконавця із Споживачем, участь у масових заходах, організованих Виконавцем;
4.1.4. консультації (відповіді на повідомлення електронною поштою, у особистому кабінеті, через skype, zoom, getcourse) особистого куратора чи куратора групи, закріпленого менеджера.
4.2. В рамках цього договору надання доступу до Заходи здійснюється на наступних умовах.
4.2.1. Захід проводиться Виконавцем в дату і час, зазначені на Сайті, а також в Повідомленні в особистому кабінеті та/чи електронною поштою. Тривалість Заходу визначається Виконавцем. До проведення Заходу Виконавець має право залучати будь-яких осіб на власний розсуд. Споживач самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для участі у вебінарі. Технологічний майданчик для проведення Заходів визначається Виконавцем самостійно.
4.2.2. Зміст Заходу визначається Виконавцем і має відповідати опису відповідного Заходу.
4.2.3. У разі пропуску Заходу, в тому числі частини Заходу з причин, незалежних від Виконавця, Споживач не має права вимагати повторного проведення Заходів.
Запис онлайн-Заходу може бути наданий Споживачеві на його вимогу, якщо це передбачено в описі умов відповідного Продукту.
При цьому інформаційні послуги вважаються наданими належним чином.
4.2.4. Виконавець має право припинити надання послуг у разі некоректної поведінки споживача, що заважає проведенню вебінару. Вартість вебінару, в ході якого надання послуг було призупинено з причин, вказаних у даному пункті, не відшкодовується.
4.2.5. У разі якщо це передбачено Продуктом, Виконавець може надавати Споживачеві доступ до запису вебінару.
4.2.6. Для отримання Інформаційного курсу Споживачу направляється електронний лист з посиланням на електронну пошту, що вказана Споживачем, або смс на номер телефону, який вказаний Споживачем. Споживач переходить за посиланням, після чого може здійснити доступ до Інформаційного курсу. Інформаційний курс вважається переданим, а зобов'язання Виконавця виконаними з моменту відправки Виконавцем електронного листа, смс, що містить Інформаційний курс, за адресою, вказаною Споживачем.
4.2.7. Якщо доступ до Інформаційного курсу здійснюється в Особистому кабінеті Споживача, то з моменту розміщення в Особистому кабінеті доступу до Інформаційного курсу зобов’язання Виконавця вважаються виконаними, а доступ до Інформаційних матеріалів наданим у повному обсязі. Строк надання доступу до Інформаційного курсу обмежується терміном, який зазначений в описі відповідного Продукту.
4.2.8. Споживач самостійно забезпечує себе обладнанням та технічними можливостями, необхідним для перегляду, скачування і використання Інформаційного курсу.
4.2.9. Зміст Інформаційного курсу визначається Виконавцем і має відповідати переліку, представленому в описі відповідного Захожу або Контенту на Сайті.
4.3. В рамках цього Договору індивідуальні онлайн чи оффлайн зустрічі представників Виконавця із Споживачем, участь у масових заходах, організованих Виконавцем здійснюється на наступних умовах.
4.3.1. Усі зустрічі та масові заходи проводяться Виконавцем в дату і час, зазначені на Сайті, а також в Повідомленні, надісланому електронною поштою. При цьому, якщо інформація, зазначена на Сайті, відрізняється від інформації зазначеної в Повідомленні, Споживач зобов'язаний керуватися інформацією, вказаною в Повідомленні. Тривалість зустрічей та заходів визначається Виконавцем. До проведення зустрічей та/чи заходів Виконавець має право залучати будь-яких осіб на власний розсуд.
4.3.2. Зміст зустрічей та заходів визначається Виконавцем і має відповідати опису, представленому на Сайті. Споживач не має права давати будь-яких вказівок щодо змісту масового заходу. Споживач має право висловлювати власні побажання щодо змісту індивідуальних онлайн та оффлайн зустрічей. Виконавець має право змінити зміст індивідуальної зустрічі з урахуванням побажань Споживача, якщо таке передбачено Продуктом.
4.3.3. У разі пропуску Споживачем зустрічі та/чи заходу, в тому числі їх частини з причин, незалежних від Виконавця, Споживач не має права вимагати повторного проведення або доведення до його відома інформації, що була подана на заході, в іншій формі. При цьому інформаційні послуги вважаються наданими належним чином.


5. Конфіденційність
5.1. Метою цього розділу Договору є захист інформації, яку Сторони надають (розкривають) один одному в ході співпраці по Договору.
5.2. Сторони погоджуються вважати весь обсяг інформації наданої один одному в рамках цього Договору або, в зв'язку з позначеної в ньому метою, Конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним Українським законодавством - комерційною таємницею), якщо виходячи з Договору, прямо не визначає інше.
5.3. Кожна Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію (надалі - Отримуюча Сторона) від іншої Сторони, не має права повідомляти конфіденційну інформацію будь-кому без прямого на те дозволу іншої Сторони і повинна вживати всіх можливих заходів для захисту Конфіденційної Інформації, включаючи, зокрема, всі заходи, які вона приймає для захисту власної конфіденційної інформації / комерційної таємниці.
5.4. Сторона, зобов'язується використовувати розкриту конфіденційну інформацію виключно з метою реалізації цього Договору.
5.5. Сторона, зобов'язується обмежити перелік осіб, які мають доступ до Конфіденційної інформації, виключно своїми співробітниками, або співробітниками своїх контрагентів, які безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, з якими є аналогічна угода про конфіденційність.
5.6. Зобов'язання, викладені у даному розділі Договору, не поширюються на такі відомості:
5.6.1. відомості, які є або стають загальновідомими не з вини Сторони, що отримала дані відомості від іншої сторони Договору, що повинно бути підтверджено відповідними доказами;
5.6.2. відомості, які були отримані Сторонами від третіх осіб без зобов'язання про збереження конфіденційності;
5.6.3. відомості, самостійно розроблені Стороною;
5.6.4. відомості, розкриття яких необхідно відповідно до вимог законодавства або органів, які мають відповідні повноваження. Дані відомості можуть бути надані тільки на адресу органів, що мають відповідні повноваження, в порядку, передбаченому застосовуваним законодавством.
5.7. Не є розголошенням надання конфіденційної інформації третім особам при наявності письмової згоди Сторони, що надала конфіденційну інформацію на її розкриття.
5.8. За кожне порушення зобов'язань про нерозголошення Конфіденційної інформації, передбачених цим Договором, Сторона, яка здійснила подібне порушення, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні прямі збитки, понесені у зв'язку з цим порушенням .
5.9. Зобов'язання, встановлені цим Договором щодо охорони Конфіденційної інформації, дійсні протягом усього терміну дії договору.
5.10. Виконавець має повний доступ до контенту Споживача (файлів, текстів і т.п.), баз даних і будь-який інший інформації Споживача розміщеної в особистому кабінеті. Вся ця інформація прирівнюється до Конфіденційної інформації, переданою від Споживача Виконавцю, і підлягає захисту згідно з умовами цього договору.
5.11. Створення і зберігання резервних копій даних Споживача не є порушенням конфіденційності інформації Споживача.


6. Права і обов'язки Виконавця
6.1. Виконавець зобов'язується:
6.1.1. Надавати Послуги відповідно до умов Договору та обраного Споживачем Продукту.
6.1.2. Повідомляти про всі технічні та профілактичні роботи, про зміни способів доступу до ресурсів, їх адресу і т. д. на Сайті або шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, яка вказана Споживачем для зв'язку.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. В односторонньому порядку змінити терміни виконання зобов'язань за цим Договором або повністю відмовитись від надання послуг у разі порушення Споживачем умов цього Договору щодо строків оплати послуг чи інших зобов’язань за цим Договором.
6.2.2. Організовувати контроль за строками і якістю виконання домашніх завдань Споживача.
6.2.3. Для виконання зобов'язань за цим Договором, самостійно та на власний розсуд залучати третіх осіб і вступати з ними в договірні відносини, без погодження з Споживачем. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Споживачем за дії чи бездіяльність третіх осіб, залучених Виконавцем до виконання умов цього Договору.
6.2.4. Здійснювати контроль за змістом та належністю повідомлень Споживача у спільнотах в мережі Інтернет та форумах Виконавця, застосовувати санкції та інші заходи з контролю над повідомленнями та темами.
6.2.5. Позбавляти права писати повідомлення, позбавляти учасника права на публікацію повідомлень чи заборона на участь у спільнотах/форумі (бан).
6.2.6. Змінювати на власний розсуд дату та час проведення масових заходів та зустрічей за умови попередження про це Споживача не пізніше ніж за 2 (два ) календарних дні до дати проведення заходу/зустрічі.
6.3. Виконавець залишає за собою право негайно припинити надання Послуг та/або розірвати Договір в безумовному порядку (без повернення сплачених коштів) в наступних випадках:
6.3.1. Неотримання від Споживача оплати в повному обсязі за вартість відповідних Послуг в належні терміни.
6.3.2. Якщо Виконавець вважає, що будь-які дії та / або бездіяльність Споживача, завдають чи можуть завдати шкоди Виконавцю (в тому числі принижують його честь, гідність і ділову репутацію, та / або перешкоджають нормальній роботі інших Споживачів), або нормальному функціонуванню Сайту.
6.3.4. При розміщенні Споживачем інформації, яка принижує честь і гідність інших людей, яка суперечить чинному законодавству України або міжнародним правом, еротичного та порнографічного характеру, а так само інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, які повністю або частково захищені авторським та / або суміжним правом (без згоди власника авторських прав), містять в собі комп'ютерні віруси або інші подібні компоненти. Споживач усвідомлює, що в зв'язку з відсутністю встановлених законодавством методик визначення того, чи подається конкретне зображення таким, що суперечить нормам чинного законодавства України чи міжнародного права, Виконавець залишає за собою право такого визначення.
6.3.5. За рішенням уповноваженого державного органу відповідно до чинного законодавства України.
6.3.6. При встановленні фактів (включаючи, але не обмежуючись) масових розсилок Споживачем рекламних листів, спаму через будь-які засоби мережі Інтернет, поширення інформації, яка дискредитує Виконавця. Споживач погоджується, що у зв’язку з відсутністю методики оцінки інформації як дискредитуючої, чи такої, що принижує честь, гідність та шкодить діловій репутації, оцінка змісту інформації здійснюватиметься на розсуд Виконавця.
6.3.7. У разі якщо Споживачем з моменту направлення Виконавцем повідомлення по електронній пошті про призупинення надання Послуг протягом 5 (п'ять ) днів, не зв'яжеться з Виконавцем і не усуне порушення, які призвели до припинення надання Послуг.


7. Права та обов'язки Споживача
7.1. Споживач зобов'язується:
7.1.1. Строго виконувати умови Договору.
7.1.2. Надати Виконавцю інформацію про бажаний рівень отримання знань.
7.1.3. При отриманні Послуг дотримуватись правил встановлених Виконавцем.
7.1.4. Приймати від Виконавця послуги, що надаються відповідно до цього Договору.
7.1.5. Оплачувати послуги, на умовах і в порядку зазначеному в р. 7 цього Договору.
7.1.6. Виконувати рекомендації і завдання, які дає Виконавець та/чи Особистий куратор.
7.1.7. Виконувати всі домашні завдання, які надає Виконавець самостійно, у встановлений строк і в повному обсязі.
7.1.8. Не розголошувати інформацію щодо вартості послуг Виконавця та іншу інформацію, що відповідно до умов цього Договору визначена Сторонами конфіденційною.
7.1.9. У строк, 3 (нуль )-денний строк письмово повідомляти Виконавця про зміну особистої інформації (номеру телефону, електронної адреси, тощо). В іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за неотримання Споживачем інформації щодо будь-яких змін в процесі надання Послуг. Обмін інформацією здійснюється за допомогою засобів зв’язку, визначених у Договорі.
7.1.10. Не завдавати шкоди програмній оболонці, технічним і програмним засобам Виконавця і третіх осіб.
7.1.11. Періодично відвідувати Сайт, для ознайомлення з офіційною інформацією Виконавця, яка стосується надання Послуг, а також, регулює відносини Виконавця і Споживача.
7.1.12. Зберігати конфіденційність облікових даних наданих Виконавцем.
7.1.13. Не здійснювати інші дії, не передбачені Договором, що містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця або третіх осіб.
7.2. Споживач має право:
7.2.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до цього Договору.
7.2.2. Змінювати обраний Продукт на будь-який інший більший за обсягом та вартістю, доступний у списку Продуктів, шляхом надання відповідного повідомлення Виконавцю. Виконавець може надати окреме посилання на доплату за відповідний Продукт. Виконавець вносить зміни після отримання оплати від Споживача. Зміна Продукту на менший по обсягу чи вартості не допускається.
7.2.3. Призупинити або припинити отримання Послуги в будь-який час з дотриманням всіх встановлених Договором вимог.
7.2.4. Брати участь у дискусіях, обговореннях, висловлювати свою думку з питань, піднятих в суспільстві/форумі.
7.2.5. Використовувати усі функції особистого кабінету для отримання необхідної інформації, створення повідомлень тощо.
7.2.6. Звертатися до Особистого куратора та/чи інших представників Виконавця з питань, що виникають в ході надання послуг, отримання роз’яснень раніше наданих консультацій та/чи відповідей.
7.2.7. Звертатися до представника Виконавця з приводу питань, що не стосуються надання Послуг за цим Договором, а саме технічних, організаційних питань тощо.
7.2.8. Відмовитися від замовлених послуг, у строк та у випадку, якщо таке передбачено умовами Продукту письмово повідомивши Виконавця.
7.2.9. Знати по якій причині застосовано санкції в порядку контролю над змістом повідомлень та темами.
7.2.10. Надіслати Виконавцю обґрунтовану скаргу (апеляцію) у випадку незгоди із застосованою санкцією в порядку контролю над змістом повідомлень та темами приватним повідомленням.


8. Вартість Продукту та порядок розрахунків
8.1. Вартість, обсяг, і порядок надання послуг, ліцензії визначається в залежності від обраного Споживачем Продукту.
8.2. За надання Інформаційно-консультаційної послуги, або Ліцензії Споживач сплачує вартість, визначені в описі відповідного Продукту..
8.3. Вартість Послуг, ліцензії та їх оплата здійснюється Споживачем в національній валюті України (гривня).
8.4. У вартість Послуг не включається ПДВ.
8.5. В рамках Договору приймається оплата Продукту будь-яким зручним для Споживача способом, що не заборонені чинним законодавством України в строк термін, 3 -х(нуль ) денного терміну з дати отримання рахунку-фактури Виконавця/ платіжною карткою на Сайті виконавця після обрання відповідного Продукту.
8.6. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється після закінчення надання послуг за цим Договором без обов’язкового підписання Сторонами Акта приймання-передачі наданих послуг. У такому випадку про прийняття Споживачем у повному обсязі за якістю та кількістю наданих Виконавцем послуг свідчить відсутність станом на 01 число місяця, наступного за місяцем в якому надавались послуги, неврегульованих Сторонами письмових скарг та зауважень щодо якості та кількості наданих послуг.
8.7. Виконавець може надати Споживачу, у тому числі на вимогу останнього, оформлений належним чином Акт приймання-передачі наданих послуг. Вказаний Акт може бути наданий після завершення певного етапу/частини Послуг та/або остаточного завершення виконання Послуг, передбачених у цьому Договорі.
8.8. Споживач протягом 5кд (нуль ) календарних днів від дати отримання відповідного Акту зобов'язується розглянути його і, в разі відсутності зауважень, підписати і передати один екземпляр Виконавцю. У разі якщо протягом 5кд (нуль ) календарних днів від дати отримання Актів Споживач їх не підпише або не надасть зауваження до такого Акту у письмовій формі, послуги вважаються належно виконаними Виконавцем, прийнятими Споживачем в повному обсязі і без зауважень.
8.9. Споживач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача.


9. Гарантії
9.1. Послуги надаються Виконавцем "Як Є" і в тому вигляді, в якому вони доступні на момент надання, при цьому ніяких гарантій прямих або непрямих, не надається (включаючи, але не обмежуючись, гарантіями щодо використання Послуг в конкретних цілях Споживача).
9.2. Виконавець надає Споживачу можливість отримання консультацій по електронній пошті, телефону, або з використанням інших методів комунікацій, відповідно до умов його Продукту.
9.3. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Послуг і не включає питання, що стосуються налаштування або діагностики персонального комп'ютера і програмного забезпечення Споживача або навчання навичкам роботи на комп'ютері або в мережі Інтернет.
9.4. За винятком гарантій, прямо вказаних у тексті Договору, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо непорушення прав і відповідності Послуг конкретним цілям Споживача.


10. Право інтелектуальної власності
10.1. Всі аудіовізуальні твори та інші матеріали, що використовуються для надання послуг Виконавцем, є об’єктами інтелектуальної власності, та на них поширюється правова охорона, передбачена чинним законодавством у сфері інтелектуальної власності.
10.2. За цим договором Виконавець надає Споживачу права використання таких об’єктів права інтелектуальної власності Виконавця в рамках наданих Споживачу Послуг.
10.3. Сторони погоджуються, що правова охорона поширюється на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.
10.4. Передача прав, зазначених у розділі 9 цього Договору не тягне передачі або відчуження будь-яких інших прав Виконавця прямо не вказаних в цьому Договорі, не надає Споживачу права на відтворення, розповсюдження, обнародування, виготовлення будь-яких копій (включаючи технічні та резервні копії).
10.5. Будь-яку плату за передачу прав, передбачених в цьому Договорі, не передбачено.
10.6. Споживач може використовувати об’єкти інтелектуальної власності Виконавця тільки в межах тих прав і тими способами, які передбачені цим Договором.
10.7. Споживач зобов’язаний не розголошувати та не передавати ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття розроблені Виконавцем, у відносинах з будь-якими третіми особами з метою отримання прибутку від такого розголошення. У випадку порушення гарантій, зазначених в даному пункті, Споживач зобов’язаний відшкодувати Виконавцю всі спричинені таким порушенням прямі і не прямі збитки (включаючи втрачену вигоду) протягом 10 (десять ) банківських днів з моменту отримання вимоги від Виконавця. Вимога вважається отриманою Споживачем, якщо вона надіслана Споживачу засобами зв’язку та за адресою, що вказана Споживачем при реєстрації на Сайті та/або у цьому Договорі.


11. Відповідальність сторін
11.1 За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і/або чинним законодавством України.
11.2 Виконавець не несе відповідальність перед Споживачем або третьою стороною за будь-які затримки і / або переривання доступу до Сайту.
11.3. Виконавець, ні за яких обставин не несе відповідальності перед Споживачем або третьою стороною за Договором:
11.3.1. за будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності Споживача та / або третіх осіб;
11.3.2. за будь-які заборгованості, непрямі збитки, втрачену вигоду, втрати і витрати (включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду), що прямо чи опосередковано стосуються послуг Виконавця, незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.
11.3.3. за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки тієї чи іншої інформації Споживача;
11.3.4. за проблеми, пов'язані з використанням Споживачем неліцензійного програмного та/або технічного забезпечення;
11.3.5. за некваліфіковані дії Споживача, щодо користування Послугами;
11.3.6. за цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Споживача на сервері Виконавця.
11.4. Споживач повністю відповідальний за збереження отриманого від Виконавця, а так само всіх додатково створених Споживачем логінів / паролів призначених для доступу до Особистого кабінету Споживача і за збитки, які можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.
11.5. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
11.6. Споживач використовує отриману інформацію та консультації особисто з метою отримання прибутку від застосування у спосіб, що не заборонений цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за подальше використання/невикористання Споживачем отриманої інформації, наслідки її застосування.
11.7. У випадку порушення п. 10.7 Договору, на вимогу Виконавця Споживач крім відшкодування завданої шкоди (що включає, але не обмежується втраченою вигодою, прямими і непрямими збитками), додатково зобов’язується на вимогу Виконавця сплатити штраф у 20-кратному розмірі від вартості оплаченого Продукту за кожен факт такого порушення. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.


12. Термін дії та зміна умов Договору
12.3. Надання Послуг починається з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця або з моменту, вказаного в описі відповідного Продукту.
12.4. Дія Договору поширюється на весь час від моменту укладення і до моменту виконання Сторонами всіх своїх зобов'язань по ньому.
12.5. З моменту укладення Договору всі попередні усні та письмові домовленості Сторін, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.
12.6. Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми тощо.


13. Розірвання договору
13.3. Цей Договір може бути достроково розірвано:
13.3.1. За взаємною згодою Сторін.
13.3.2. В односторонньому порядку Виконавцем при невиконанні зобов’язань або порушенні умов Договору Споживачем, в тому числі, якщо Споживач систематично (два і більше разів) не дотримується умов Договору, не вчасно чи не в повному обсязі виконує домашні завдання. При цьому Виконавець має право заявити вимогу про відшкодування завданої таким порушенням шкоди (збитків). В такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Споживачем повідомлення про припинення його дії, в цьому випадку невикористана частина авансу Споживачу не повертається.
13.3.3. В односторонньому порядку Споживачем, якщо Виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або скасував Заходи, передбачені описом Продукту. У випадку якщо значну частину обсягу Послуги вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася.
13.3.4. За рішенням суду, внаслідок вимоги однієї із сторін у разі істотного порушення цього Договору другою стороною. Істотним в даному випадку є таке порушення Договору, коли внаслідок завданої ним шкоди одна із сторін значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні Договору.
13.3.5. В інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.
13.4. Одностороннє розірвання Договору у випадках, не передбачених цим Договором не допускається.
13.5. При розірванні Договору з ініціативи Споживача, невикористана частина авансу йому не повертається.
13.6. Зобов'язання Сторін за Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов'язання по конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, використання інформації, але, не обмежуючись зазначеним), залишаються в силі ще протягом років,5 (нуль ) років після закінчення дії Договору.
1237. Розірвання даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.


14. Врегулювання суперечок
14.1. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цього Договору або в зв'язку з його виконанням.
14.2. Всі спірні питання розглядаються Виконавцем при наявності письмової заяви не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації.
14.3. У разі якщо Сторони не можуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, то такі спори і розбіжності підлягають вирішенню в суді, за місцем знаходження Виконавця (Україна) згідно з чинним законодавством України.


15. Форс-мажор
15.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, у випадку дії обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергопостачання та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, і їх виникнення юридично засвідчені.
15.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
15.3. Виконання цього Договору, повністю або частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше 3 (три ) місяців, то Договір вважається розірваним.


16. Інші умови
16.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.
16.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.
16.3. У разі якщо одне чи більше положень Договору є з будь-якої причини бути визнані недійсними, такими що не мають юридичної сили, то така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються в силі.
16.4. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки.
16.5. Не вступаючи в суперечність з умовами Договору, Споживач і Виконавець мають право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.
16.6. Питання створення і охорони всіх прав і об'єктів інтелектуальної власності, які були використані при виконанні умов цього Договору, вирішується Виконавцем самостійно.
16.7. Виконавець може надати Споживачу переклад цього Договору з української на інші мови, проте в разі невідповідності між умовами Договору українською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно версія Договору українською мовою.
16.8. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати умови цієї оферти, розмістивши на цій сторінці відповідне повідомлення і нову редакцію оферти. Рекомендуємо часто перевіряти цю сторінку і дату внесення останніх змін, зазначену в нижній частині сторінки.
16.9. Споживач розуміє і погоджуєтеся з тим, що користування Послугами, Контентом після зміни умов Оферти, розглядається Виконавцем як прийняття Споживачем цих умов в новій редакції Оферти. У разі якщо Споживач заперечує проти нової редакції Оферти, Споживач повинен відправити Виконавцю відповідне повідомлення електронною поштою або поштою за адресою, вказаною на Сайті. Однак Виконавець зберігає за собою право на односторонню відмову від договору в установленому порядку, в разі якщо Споживач відмовився прийняти умови цієї Оферти.

17. Місцезнаходження та реквізити сторін

Виконавець

ФОП ШИШКІНА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА

Адреса: 65011, Україна, 65011, Одеська обл., місто Одеса, пров.Волзький, будинок 8, квартира 22

Телефони: +38(066)-088-05-03
Електронна пошта: valentinkafeo@gmail.com